Školení rozohodčích a specialistů

Ve dnech 9. - 10. 11. 2018 v Nových Hamrech (hotel Seifert) proběhne školení a doškolení rozohodčích a rozohodčích specialistů v běhu na lyžích. Závazné přihlášky je třeba předat Vaškovi Suchánkovi do 25. 10. 2018. Úhrada nákladů bude doplněna.

Kdy se koná: 
9. 11. 2018
Kdy končí: 
10. 11. 2018
Koho se týká: 
Rodiče, trenéři, rozhodčí