Příspěvky

Členské příspěvky

Závodníci 1500 Kč, druhý a další závodník z rodiny (sourozenec, syn, dcera) 1200 Kč. Další ostatní členové 500 Kč.

Bankovním převodem na účet číslo 3816990207/0100, VS 022, do kolonky zpráva pro příjemce uvést JMÉNO A PŘÍJMENÍ za koho jsou příspěvky zaplaceny. Příspěvky je třeba každý rok (na následující sezónu) uhradit do 31. října.

Zprávu o úhradě pošlete prosím na info@lyzebehul.cz.