Příspěvky

Členské příspěvky na rok 2019

Závodníci 1000 Kč, ostatní členové 500 Kč

Bankovním převodem na účet číslo 3816990207/0100, VS 022, do kolonky zpráva pro příjemce uvést JMÉNO A PŘÍJMENÍ za koho jsou příspěvky zaplaceny. Příspěvky je třeba uhradit do 31. 10. 2018.

Zprávu o úhradě pošlete prosím hospodáři (sdiver@seznam.cz).